EIIN - 104328
৯ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ শনিবার, ২৪ অক্টোবর ২০২০ইংরেজী

পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল

ক্রমিক নংশ্রেণীর নামবছরঅংশগ্রহনকারীর সংখ্যাকৃতকার্যের সংখ্যাপাশের হারজিপিএ-৫মন্তব্য
     ০১       ১০ম  ২০১৬      ৫৬          ৫২     ৯২.৮৬%     ০১  
               
               
               
               
 জিপিএ